AUDYT PERSONALNY

Zastanawiasz się kogo z firmy awansować na stanowisko kierownicze?

Rozważasz szkolenia dla swoich pracowników, jednak nie potrafisz wybrać tematu?

Zauważasz problemy personalne, a nie wiesz z czego one wynikają? 

Przeczytaj kiedy i dlaczego warto wykonać audyt personalny w swojej firmie

Dowiedz się na czym polega audyt personalny

Poznaj naszą ofertę

...zebranie kompleksowych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji i może dotyczyć pojedynczego pracownika, określonych zespołów lub całej organizacji.

AUDYT UMOŻLIWIA...

 • kompetencje i umiejętności pracowników,
 • poziom motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • czynniki motywujące i demotywujące do pracy,
 • efektywność działań podejmowanych przez pracownika,
 • struktura zatrudnienia i kultura organizacyjna.

OCENIE PODDAWANE SĄ TAKIE OBSZARY JAK...

...niezależnym i metodycznym badaniu oraz bezstronnej ocenie możliwości zasobów ludzkich. Jest to analiza potencjału zawodowego kadry pracowniczej względem planów i potrzeb organizacji.

AUDYT PERSONALNY OPIERA SIĘ NA...

Lorem ipsum dolor sit amet

Audyt jednostki, opiera się na określeniu potencjału konkretnej osoby i może być skierowany na pracownika bądź menadżera zespołu. Może być również wskazówką, kto z zespołu posiada predyspozycje do zarządzania grupą.

Ocenie podlegają:

 • indywidualne wyniki pracy,
 • współpraca z klientem i partnerami biznesowymi w odniesieniu do przyjętych w firmie standardów,
 • umiejętność wykorzystywania kompetencji i umiejętności charakterystycznych na obejmowanym stanowisku pracy.

AUDYT PERSONALNY JEDNOSTKI

Podczas audytu zespołu sprawdzane są interakcje w relacji pracownik-pracownik oraz pracownik-menadżer. Badaniu podlegają efekty pracy oraz (ukryty) potencjał całej grupy.

Audyt zespołu jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju kadry personalnej. Może wpłynąć on na zmianę modelu zarządzania oraz metod i technik wykorzystywanych w komunikacji grupowej. Jest również skutecznym sposobem do wprowadzenia systemu ocen okresowych, który bieżąco będzie monitorować poziom zadowolenia pracowników.

Ze względu na rodzaj audytu, możliwe jest określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych warunkujących:

 • skuteczność podejmowanych w zespole działań,
 • efektywność realizowanych projektów,
 • poziom motywacji do pracy,
 • satysfakcję z pracy w firmie i zespole.

AUDYT PERSONALNY ZESPOŁU

Chcąc zapewniać firmom rozwiązania, które będą przynosić długofalowe korzyści, a nie jednorazową pomoc, dla firm, w których występują powtarzalne i cykliczne szkolenia, rekomendujemy audyt Trenerów Wewnętrznych bądź ich zatrudnienie.

Obiektywne spojrzenie na aktualny zespół trenerski umożliwi wejście na wyższy poziom kształcenia w Państwa firmie, a rekrutacja Trenerów Wewnętrznych pozwali na stworzenie fundamentu do budowy efektywnych zespołów oraz skutecznej kadry pracowników.

Wśród podejmowanych czynności w ramach audytu trenerów wyróżniamy:

 • współudział w rekrutacji Trenerów Wewnętrznych,
 • weryfikację umiejętności trenerskich aktualnej kadry oraz
 • przygotowanie rekomendacji szkoleń rozwojowych dla tej grupy.

AUDYT PERSONALNY TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

Kiedy planujesz zmiany personalne: zatrudnienia, redukcje, przeniesienia do innych działów bądź awanse (szczególnie na stanowiska kierownicze).

Kiedy chcesz zaplanować ścieżki rozwoju pracowników oraz plany sukcesji uwzględniając przyszłe potrzeby organizacji oraz chcesz wyeliminować ryzyko braku wykwalifikowanej kadry.

Przed podjęciem strategicznych decyzji np. związanych z wyborem zespołu do ważnego projektu biznesowego.

Kiedy zależy Ci na zwiększeniu poczucia przywiązania pracowników do firmy oraz chcesz tworzyć zespoły angażujące się w życie organizacji.

Kiedy planujesz szkolenia i zależy Ci, aby dopasować ich tematykę oraz zakres do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

KIEDY WARTO WYKONAĆ

AUDYT PERSONALNY

 • Kreujesz ścieżkę rozwoju firmy, zespołów oraz każdego pracownika.
 • Budujesz wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę.
 • Podejmujesz decyzje personalne w oparciu o zaawansowane raporty.
 • Stymulujesz spójność działań w obszarze polityki personalnej firmy.
 • Otrzymujesz pełną informację o poziomie kompetencji pracowników wraz ze wskazówkami rozwojowymi.

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ AUDYT PERSONALNY

TRENERZY PROWADZĄCY

Czytaj więcej
o zespole trenerskim

Wynikiem każdego przeprowadzonego audytu, bez względu na wybrany zakres, jest szczegółowy raport zawierający:

 • szczegółowy opis wykonanych czynności oraz wykorzystanych narzędzi,
 • przeprowadzoną analizę oraz ocenę działań pracowników,
 • propozycje rozwiązań oraz rekomendacje dalszego postępowania w stosunku do każdego pracownika bądź całego zespołu.

RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU

...jest idealnym wstępem do przygotowania dopasowanego cyklu rozwojowego dla Państwa pracowników oraz całych zespołów. Wyniki uzyskane podczas rozszerzonego audytu umożliwiają rozpoznanie potrzeb szkoleniowych oraz luk kompetencyjnych.

Przykładowe działania:

 • odsłuch i analiza rozmów telefonicznych z klientami,
 • obserwacja i analiza spotkań z partnerami biznesowymi,
 • udział w rozmowie telefonicznej bądź w spotkaniu jako „tajemniczy klient”.

AUDYT W ZAKRESIE ZAAWANSOWANYM...

...może stać się częścią oceny okresowej pracowników bądź służyć weryfikacji umiejętności pracowników z krótkim stażem.

Przykładowe działania:

 • wywiad i ankieta z pracownikiem,
 • rozmowa z bezpośrednim przełożonym,
 • obserwacja zachowania w trakcie pracy,
 • analiza wyników pracy oraz testów wiedzy,
 • analiza i ocena procesów personalnych w firmie (na podstawie dostarczonej dokumentacji takiej jak: standardy obsługi, regulaminy, procedury, opis stanowiska pracy, opis wskaźników wpływających na wykonanie planów sprzedażowych, itp.).

AUDYT W ZAKRESIE PODSTAWOWYM...

xyz

Aktualny etap rozwoju Państwa firmy oraz wynikająca z tego struktura zespołów determinują zakres i formę audytu.

NASZA PROPOZYCJA AUDYTU PERSONALNEGO

polityka prywatności

123 123 123

email@gmail.com

City, Road 12

Wprowadzając dane osobowe do formularza zawartego na stronie gildiatrenerska.pl oraz wysyłając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przetworzenia zapytania szkoleniowego. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w zakładce <Polityka Prywatności>.

Zastanawiasz się którą ścieżkę rozwoju wybrać?

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI!

Chętnie porozmawiamy o Twoich oczekiwaniach oraz zaproponujemy korzystne rozwiązania.

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Wybierz temat
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Wiadomość nie została wysłana.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.